Jesteśmy nowo powstałą organizacją której jednym z priorytetów jest tworzenie warunków opieki zapewniającej spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.

O tym, że społeczeństwo w Polsce starzeje się, a proces ten będzie jeszcze postępował, słychać już niemal na każdym kroku. Osoby starsze niewątpliwie stanowią grupę, która potrzebuje wsparcia w artykułowaniu swoich potrzeb i problemów.

Zwiększenie populacji osób starszych oznacza nie tylko zmianę społeczno - kulturową, rozwój obyczajów i szeroko rozumianego „stylu życia” społeczeństwa, ale też niesie za sobą konieczność kształtowania pod tym kątem polityk publicznych na różnych szczeblach organizacji państwa.

Władze próbują mierzyć się z tym faktem na wiele różnych sposobów, przeznaczając w miarę możliwości dodatkowe środki finansowe na usługi skierowane bezpośrednio do osób starszych czy też podwyższając próg wieku emerytalnego. Dziś jak nigdy dotąd paląca staje się potrzeba, by ludzie pozostawali jak najdłużej aktywni. 

Dlatego pragniemy propagować aktywizację seniorów, by mogli oni pozostać jak najdłużej w swoim środowisku, czerpiąc radość z życia i podejmowanych działań włączyć seniorów w procesy decyzyjne zarówno w obszarach polityk jak i usług publicznych.

Stworzyć ośrodki wolontariatu by móc uczyć szacunku i wrażliwości, otwartości na potrzeby innych oraz bezinteresowności w działaniach, wolontariat ukazuje sens człowieczeństwa. Wolontariusze pomagając, przynoszą nadzieję, przywracają wiarę w dobro istniejące w człowieku.

Chcemy łączyć pokolenia, uczyć dzieci oraz młodzież szacunku w stosunku do osób starszych. Chcemy pokazać, że starości nie należy się bać. Jest to jeden z etapów naszego istnienia. 

5

Przyjaciel Fundacji

Aby pomóc realizować cele statutowe Fundacji

15

Przyjaciel Fundacji

Aby pomóc realizować cele statutowe Fundacji

25

Przyjaciel Fundacji

Aby pomóc realizować cele statutowe Fundacji

8

Przyjaciel Fundacji

Aby pomóc realizować cele statutowe Fundacji

Aktualności

W piątek podpisaliśmy koleją umowę dot. programu WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY.

W piątek podpisaliśmy z Marzena Wodzińska kolejną umowę dot. zadania upowszechniania programu Wielkopolska Karta Rodziny w ramach otwartego konkursu ofert. Na zadanie przeznaczono kwotę 90 000,00 zł.

- Samorząd Województwa Wielkopolskiego za pomocą projektu upowszechnia program, który promowany jest wśród partnerów zainteresowanych wsparciem rodzin wielodzietnych w naszym województwie. Program został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku – mówiła Marzena Wodzińska, jednocześnie zapraszając samorządy lokalne do przyłączenia się z własnymi inicjatywami do Wielkopolskiej Kart Rodziny, jak już zrobiło to wielu Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów z Wielkopolski.

Dzięki Wielkopolskiej Karcie Rodziny każdy jej posiadacz ma dostęp do ulg i zniżek w każdym zakątku naszego województwa.
https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

Czytaj więcej

Piąta Pora Roku kolejny raz ma powody do radości. Dzisiaj otrzymaliśmy pomoc finansową od firmy AFTERWEB (https://afterweb.pl/

Piąta Pora Roku kolejny raz ma powody do radości. Dzisiaj otrzymaliśmy pomoc finansową od firmy AFTERWEB (https://afterweb.pl/ ) z Wrocławia. Dziękujemy za wsparcie naszej działalności, mającej na celu aktywizację seniorów – warto im pomagać!

Czytaj więcej

Informujemy, że otrzymaliśmy dziś wsparcie finansowe od Przedsiębiorstwa HAK.

Informujemy, że otrzymaliśmy dziś wsparcie finansowe od Przedsiębiorstwa 
HAK: https://www.hak.com.pl/hak/ Jeśli Państwo również mają ochotę 
wesprzeć naszą Fundację, serdecznie zachęcamy do niesienia pomocy na 
rzecz Seniorów!

Czytaj więcej

Zobacz więcej Aktualności