Jesteśmy nowo powstałą organizacją której jednym z priorytetów jest tworzenie warunków opieki zapewniającej spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.

O tym, że społeczeństwo w Polsce starzeje się, a proces ten będzie jeszcze postępował, słychać już niemal na każdym kroku. Osoby starsze niewątpliwie stanowią grupę, która potrzebuje wsparcia w artykułowaniu swoich potrzeb i problemów.

Zwiększenie populacji osób starszych oznacza nie tylko zmianę społeczno - kulturową, rozwój obyczajów i szeroko rozumianego „stylu życia” społeczeństwa, ale też niesie za sobą konieczność kształtowania pod tym kątem polityk publicznych na różnych szczeblach organizacji państwa.

Władze próbują mierzyć się z tym faktem na wiele różnych sposobów, przeznaczając w miarę możliwości dodatkowe środki finansowe na usługi skierowane bezpośrednio do osób starszych czy też podwyższając próg wieku emerytalnego. Dziś jak nigdy dotąd paląca staje się potrzeba, by ludzie pozostawali jak najdłużej aktywni. 

Dlatego pragniemy propagować aktywizację seniorów, by mogli oni pozostać jak najdłużej w swoim środowisku, czerpiąc radość z życia i podejmowanych działań włączyć seniorów w procesy decyzyjne zarówno w obszarach polityk jak i usług publicznych.

Stworzyć ośrodki wolontariatu by móc uczyć szacunku i wrażliwości, otwartości na potrzeby innych oraz bezinteresowności w działaniach, wolontariat ukazuje sens człowieczeństwa. Wolontariusze pomagając, przynoszą nadzieję, przywracają wiarę w dobro istniejące w człowieku.

Chcemy łączyć pokolenia, uczyć dzieci oraz młodzież szacunku w stosunku do osób starszych. Chcemy pokazać, że starości nie należy się bać. Jest to jeden z etapów naszego istnienia. 

5

Przyjaciel Fundacji

Aby pomóc realizować cele statutowe Fundacji

15

Przyjaciel Fundacji

Aby pomóc realizować cele statutowe Fundacji

25

Przyjaciel Fundacji

Aby pomóc realizować cele statutowe Fundacji

8

Przyjaciel Fundacji

Aby pomóc realizować cele statutowe Fundacji

Aktualności

Z radością zawiadamiamy o kolejnym darczyńcy.

Z radością zawiadamiamy o kolejnym Darczyńcy, który postanowił wpłacić środki dla naszych Podopiecznych. Firma AutoMobilishttps://automobilis.pl/ wsparła Piątą Porę Roku. Z całego serca dziękujemy!

Czytaj więcej

VISION EXPRESS, to kolejna Firma, która przystąpiła do programu KALISKIEJ KARTY SENIORA.

VISION EXPRESS, to kolejna Firma, która przystąpiła do programu Kaliskiej Karty Seniora. 

 

Czytaj więcej

www.malodesign.pl to sklep z nowoczesnymi meblami,którego zarządzający dostrzegli nasze potrzeby i przekazali nam wsparcie. Dzi

www.malodesign.pl to sklep z nowoczesnymi meblami, którego zarządzający dostrzegli nasze potrzeby i przekazali nam wsparcie. Dziękujemy!

Czytaj więcej

Zobacz więcej Aktualności