Jesteśmy nowo powstałą organizacją której jednym z priorytetów jest tworzenie warunków opieki zapewniającej spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.

O tym, że społeczeństwo w Polsce starzeje się, a proces ten będzie jeszcze postępował, słychać już niemal na każdym kroku. Osoby starsze niewątpliwie stanowią grupę, która potrzebuje wsparcia w artykułowaniu swoich potrzeb i problemów.

Zwiększenie populacji osób starszych oznacza nie tylko zmianę społeczno - kulturową, rozwój obyczajów i szeroko rozumianego „stylu życia” społeczeństwa, ale też niesie za sobą konieczność kształtowania pod tym kątem polityk publicznych na różnych szczeblach organizacji państwa.

Władze próbują mierzyć się z tym faktem na wiele różnych sposobów, przeznaczając w miarę możliwości dodatkowe środki finansowe na usługi skierowane bezpośrednio do osób starszych czy też podwyższając próg wieku emerytalnego. Dziś jak nigdy dotąd paląca staje się potrzeba, by ludzie pozostawali jak najdłużej aktywni. 

Dlatego pragniemy propagować aktywizację seniorów, by mogli oni pozostać jak najdłużej w swoim środowisku, czerpiąc radość z życia i podejmowanych działań włączyć seniorów w procesy decyzyjne zarówno w obszarach polityk jak i usług publicznych.

Stworzyć ośrodki wolontariatu by móc uczyć szacunku i wrażliwości, otwartości na potrzeby innych oraz bezinteresowności w działaniach, wolontariat ukazuje sens człowieczeństwa. Wolontariusze pomagając, przynoszą nadzieję, przywracają wiarę w dobro istniejące w człowieku.

Chcemy łączyć pokolenia, uczyć dzieci oraz młodzież szacunku w stosunku do osób starszych. Chcemy pokazać, że starości nie należy się bać. Jest to jeden z etapów naszego istnienia. 

5

Przyjaciel Fundacji

Aby pomóc realizować cele statutowe Fundacji

15

Przyjaciel Fundacji

Aby pomóc realizować cele statutowe Fundacji

25

Przyjaciel Fundacji

Aby pomóc realizować cele statutowe Fundacji

8

Przyjaciel Fundacji

Aby pomóc realizować cele statutowe Fundacji

Aktualności

www.malodesign.pl to sklep z nowoczesnymi meblami,którego zarządzający dostrzegli nasze potrzeby i przekazali nam wsparcie. Dzi

www.malodesign.pl to sklep z nowoczesnymi meblami, którego zarządzający dostrzegli nasze potrzeby i przekazali nam wsparcie. Dziękujemy!

Czytaj więcej

Optyk Nowak-Jędras

Optyk Nowak-Jędras to kolejna firma, która przystąpiła do programu. Dla posiadaczy Kaliskiej Karty Seniora: rabat 10%

Firma powstała w kwietniu 1990 roku.Od początku prowadzi działalność w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 37A.

Specjalizuje się w wykonywaniu okularów progresywnych, doborem aplikacją soczewek kontaktowych jak też sprawdzaniem korekcji i wykonywaniem okularów.

Czytaj więcej

www.prawapacjenta.org lubią pomagać nie tylko tym, którzy chcą wywalczyć odszkodowania za błąd medyczny.

     www.prawapacjenta.org lubią pomagać nie tylko tym, którzy chcą wywalczyć odkodowania za błąd medyczny.Prawa Pacjenta to także firma, która dostrzega potrzeby innych - dziękujemy za zainteresowanie i wsparcie!

Czytaj więcej

Zobacz więcej Aktualności