W piątek podpisaliśmy koleją umowę dot. programu WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY.

W piątek podpisaliśmy z Marzena Wodzińska kolejną umowę dot. zadania upowszechniania programu Wielkopolska Karta Rodziny w ramach otwartego konkursu ofert. Na zadanie przeznaczono kwotę 90 000,00 zł.

- Samorząd Województwa Wielkopolskiego za pomocą projektu upowszechnia program, który promowany jest wśród partnerów zainteresowanych wsparciem rodzin wielodzietnych w naszym województwie. Program został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku – mówiła Marzena Wodzińska, jednocześnie zapraszając samorządy lokalne do przyłączenia się z własnymi inicjatywami do Wielkopolskiej Kart Rodziny, jak już zrobiło to wielu Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów z Wielkopolski.

Dzięki Wielkopolskiej Karcie Rodziny każdy jej posiadacz ma dostęp do ulg i zniżek w każdym zakątku naszego województwa.
https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

Galeria zdjęć