Wielkopolska Karta Rodziny.

Rodziny wielodzietne należą do grupy najbardziej zagrożonej ubóstwem. Z badań GUS wynika, że w 2012 r poniżej minimum egzystencji żyła co dziesiąta osoba w rodzinach z trójką dzieci oraz około 27% w rodzinach z czwórką lub większą liczbą dzieci. Nawet w rodzinach o umiarkowanym przychodzie, większość dochodu pochłaniają najpilniejsze potrzeby związane z wyżwywieniem, ubraniem i edukacją. Regularne korzystanie z kina, teatru czy parków wodnej rozrywki często pozostaje poza zasięgiem rodzin wielodzietnych, a jest ich w województwie wielkopolskim ok. 100tyś!

 

W roku 2014 Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął nową inicjatywę dla zmiany tego stanu rzeczy: program Wielkopolskiej Karty Rodziny.

Wielkopolska Karta Rodziny wydawan jest uprawnionym mieszkańcom Wielkopolski przez Urzędy Gmin, która pozwala rodzinom wielodzietnym na korzystanie na preferencyjnych warunkach z rosnącego katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreaacyjnej i transportowej dzięki systemowi zniżek wprowadzonych przez Partnerów przystepujących do Programu. Ułatwia to rodzinom wielodzietnym dostęp do dóbr kultury i usług pozostawiając w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy.

Wiele gmin Wielkopolski nie ogranicza swojej roli jedynie do wydawania kart mieszkańcom, lecz aktywnie wspiera Program np. włączając swoje podległe instytucje kultury, sportu i rekreacji do grona Partnerów Wielkopolskiej Karty Rodziny.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach swej polityki wspierania oddolnej aktyności obywatelskiej, wspierania sektora pozarządowego i współpracy z organizacjamipozarządowymi dla skutecznej realizacji swoich zadań w roku 2017 ogłosił konkurs w którym doceniono propozycje i dotychczasowy dorobek Fundacji Piąta Pora Roku we wdrażaniu podobnych rozwiązań np. Kaliskiej Karty Seniora i nam powierzył promocję i rozwój WielkopolskiejKarty Rodziny w latach 2017-2018.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz wdrażających program Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i naszej Fundacji zachęcamy firmy, instytucje i organizacje do włączenia się w społeczność wielkopolskich podmiotów wspierających Wielkopolską Kartę Rodziny, a rodziny wielodzietne do korzystania z karty.

 

 

Konferencja prasowa w Centrum Kultury i Sztuki 29.12.2017r.

Foto: Calisia.pl

Galeria zdjęć